Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Με μεγάλη συμμετοχή διοργανώθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Halkidiki και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του Άγιου Παύλου τη Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, στο Πνευματικό Κέντρο Αγ. Παύλου Χαλκιδικής, ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ».

Κύριος ομιλητής του σεμιναρίου ήταν ο  κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, Γενικός Γραμματέας ΓΕΩΤΕΕ ο οποίος μίλησε για τις μελλοντικές προκλήσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο συγκεκριμένα ο κ. Γαρδικιώτης αναφέρθηκε στα Σχέδια Βελτίωσης, τις Βιολογικές Καλλιέργειες και τις Ομάδες & Οργανώσεις Παραγωγών. Επίσης, ο κ. Γαρδικιώτης μέσα από τη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία του απάντησε σε σειρά ερωτημάτων των συμμετεχόντων.

Από τη πλευρά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγ. Παύλου Χαλκιδικής ο πρόεδρος κ. Τσεπέλης ανέφερε τα προβλήματα και τις ανάγκες του νεοσύστατου συνεταιρισμού. Την εκδήλωσε προλόγισε και χαιρέτησε ο επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Χαλκιδικής κ. Πάνας Απόστολος.

Λίγα λόγια για το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct Χαλκιδικής

Το Europe Direct Χαλκιδικής με περιοχή ευθύνης τη Χαλκιδική άλλα και με πεδίο δράσεων σε όλη τη Κεντρική Μακεδονία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018 και παρέχει την πιο πρόσφατη ενημέρωση για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Το κέντρο μας ανήκει σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης 450 περίπου κέντρων στα 28 κράτη μέλη, που έχει συστήσει και συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των οποίων τα 17 βρίσκονται στην Ελλάδα .

Φορέας υποδοχής του Κέντρου είναι ο οργανισμός BUSINESS MENTALITY.

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct  επικεντρώνονται στα βασικά θέματα και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πολίτες, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης  EUROPE DIRECT παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά.

Όπως σε άλλα κράτη μέλη, έτσι και στην Ελλάδα, τα κέντρα συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPIO) και άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ σε τοπικό και/ή περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, συνεργάζονται με άλλα δίκτυα πληροφόρησης και παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Δικτυακός τόπος του Europe Direct : http://europa.eu/europedirect/index_el.htm