Έργο καταπολέμησης κουνουπιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2020-2022

Για ενημέρωσή σας σάς γνωρίζουμε ότι ήδη υλοποιείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους το “Έργο Καταπολέμησης των Κουνουπιών”. Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν στις 21 Απριλίου και συνεχίζουν  κάθε εβδομάδα με βάση τον σχεδιασμό της αναδόχου εταιρείας.

– 21/4 ψεκασμοί έγιναν στη Νέα Ηράκλεια, στη Ν. Καλλικράτεια, στη Σωζόπολη και στα Ν. Μουδανιά στο Περιαστικό Σύστημα.

– 23/04 στο έλος Αγ. Μάμαντος στο φυσικό σύστημα, καθώς και στο περιαστικό σύστημα του Αγ. Μάμαντος.

– 27/04 στα περιαστικά συστήματα  της παραλίας των Ν. Μουδανιών, του Διονυσίου, των Ν. Φλογητών και των Ν. Πλαγίων.

– 28/04 στα περιαστικά συστήματα της Ν. Ηράκλειας, της Ν. Καλλικράτειας και της Σωζόπολης.

– 29/04  στο φυσικό σύστημα του έλους του Αγ. Μάμαντος και στο περιαστικό σύστημα του Αγ. Μάμαντος.

– 07/05 στο φυσικό περιβάλλον του έλους του Αγ. Μάμαντος και στα περιαστικά συστήματα του Αγ. Μάμαντος, του Παπά αλώνι, των Πορτών και της Ν. Ποτίδαιας.

– 08/05 στα περιαστικά συστήματα της Ν. Ηράκλειας, της Ν. Καλλικράτειας, των Γεωπονικών, της Βεργιάς και της Σωζόπολης.

– 11/05 στα περιαστικά συστήματα της παραλίας των Ν. Μουδανιών, του Διονυσίου, των Μουριών, των Ν. Φλογητών και των Ν. Πλαγίων.

– 14/05 στα περιαστικά συστήματα του Λακκώματος, της Νέας Γωνιάς, των Νέων Σιλάτων και της Νέας Τρίγλιας. Την ίδια μέρα, άλλο συνεργείο συνέχισε τους ψεκασμούς στο φυσικό σύστημα του έλους του Αγ. Μάμαντος, καθώς και στα περιαστικά συστήματα Αγ. Μάμαντος, Παπά Αλώνι, Πορτών και Ν. Ποτίδαιας.

– 15/05  στα περιαστικά συστήματα του Αγ. Παύλου, της Ν. Ηράκλειας, της Ν. Καλλικράτειας, των Γεωπονικών, της Βεργιάς και της Σωζόπολης.

– 19/05 στα περιαστικά συστήματα των Νέων Μουδανιών, της παραλίας Διονυσίου, των Μουριών, των Ν. Φλογητών και των Ν. Πλαγίων.

– 22/05 στο φυσικό σύστημα του έλους του Αγ. Μάμαντος και στα περιαστικά συστήματα του Αγ. Μάμαντος, του Παπά αλώνι και των Πορτών. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί στα περιαστικά συστήματα του Αγ. Παύλου, της Ν. Ηράκλειας, της Ν. Καλλικράτειας, των Γεωπονικών, της Βεργιάς και της Σωζόπολης.

– 23/05 στο φυσικό σύστημα του έλους του Αγ. Μάμαντος.

– 26/05 στο φυσικό σύστημα του έλους του Αγ. Μάμαντος, καθώς και στα περιαστικά συστήματα του Αγ. Μάμαντος και των Πορτών.

– 28/05 στα περιαστικά συστήματα του Αγ. Παύλου, της Ν. Ηράκλειας, της Ν. Καλλικράτειας, των Γεωπονικών, της Βεργιάς, της Σωζόπολης, καθώς και του αστικού συστήματος της Ν. Καλλικράτειας.

– 01/06  στα περιαστικά συστήματα της παραλίας των Ν. Μουδανιών, του Διονυσίου, των Μουριών, των Ν. Φλογητών και των Ν. Πλαγίων.

– 02/06  στο φυσικό σύστημα του έλους του Αγ. Μάμαντος και στα περιαστικά συστήματα του Αγ. Μάμαντος, Παπά αλώνι, Πορτών και Ν. Ποτίδαιας.

– 04/06 στα περιαστικά συστήματα του Αγίου Παύλου, της Ν. Ηράκλειας, της Ν. Καλλικράτειας, των Γεωπονικών, της Βεργιάς και της Σωζόπολης.

– 05/06 στα περιαστικά συστήματα της Νέας Τενέδου, του Αγίου Παντελεήμονα, του Ζωγράφου, της Πορταριάς και του Διονυσίου.

– 08-06 στα περιαστικά συστήματα Ν. Μουδανιών, Παραλίας Διονυσίου, Μουριών, Ν. Φλογητών και Ν. Πλαγίων.

Στην εικόνα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της τρέχουσας εβδομάδας.

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς