ΠΚΜ: Έξι αντιπλημμυρικά έργα στο Άγιο Όρος με €3,5 εκατ.

Έξι έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Άγιον Όρος εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή των σχετικών εισηγήσεων από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ξεπερνά τα 3,5 εκ. ευρώ και δικαιούχος είναι η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Άθω.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «στο πλαίσιο των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης όλης της Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίναμε ένα σημαντικό ποσό για την υλοποίηση παρεμβάσεων και στο Άγιον Όρος, όπου οι ανάγκες αντιπλημμυρικής προστασίας είναι μεγάλες, λόγω και του ανάγλυφου του εδάφους, των πολλών ρεμάτων και χειμάρρων, αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με κυρίαρχη τη συνεχώς και πιο συχνή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Η προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης του Αγίου Όρους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι διαχρονική. Το Άγιον Όρος εκτός από μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς είναι και ένα παγκόσμιο μνημείο της φύσης. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση ενός μεγάλου προγράμματος αποκαταστάσεων, αναστηλώσεων και προστασίας των ιερών μονών και ένα σημαντικό σύνολο παρεμβάσεων ενίσχυσης της πυροπροστασίας και των υποδομών στην Αθωνική Πολιτεία, πλέον η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του ΕΣΠΑ, διαθέτει περισσότερα από 3,5 εκ. ευρώ για την αντιπλημμυρική θωράκιση των μονών από έξι μεγάλα ρέματα και χειμάρρους, που εγκυμονούν κινδύνους εκδήλωσης πλημμύρας. Η προσπάθειά μας για έργα προστασίας και ανάδειξης του Αγίου Όρους δεν τελειώνει όμως εδώ, είναι διαρκής και θα συνεχιστεί με την ένταξη κι άλλων σημαντικών έργων στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Το πρώτο έργο αφορά την «αντιπλημμυρική διευθέτηση άνω λεκάνης χειμάρρου Αεροποτάμου Ιεράς Μονής Διονυσίου». Είναι προϋπολογισμού 1.673.331,33 ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή ενός σντιπλημμυρικού φράγματος. Επίσης, θα κατασκευαστούν και δυο αγωγοί για τη διαχείριση των νερών κατά τη διάρκεια κατασκευής του φράγματος.

Το δεύτερο έργο αφορά τη «διευθέτηση μισγάγγειας ρέματος σε δυο θέσεις επί της οδού Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου – Καρυών και δασοκτήματος Αγίου Όρους». Είναι προϋπολογισμού 324.169,9 ευρώ και η παρέμβαση αποσκοπεί στη διατήρηση της αδιάλειπτης προσπέλασης στο μοναστήρι από τις Καρυές, αποκαθιστώντας δυο προβληματικές θέσεις στο «Λαδόρεμα», όπου και θα γίνουν οι εργασίες. Με τις παρεμβάσεις αφενός θα γίνει εφικτή η ανάσχεση των πλημμυρικών παροχών, αφετέρου θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διάβρωσης, που εγκυμονούν κίνδυνο κατάρρευσης του πρανούς του δρόμου.

Το τρίτο έργο αφορά τη «διευθέτηση χειμαρρικού ρέματος ‘Αθωνιάδα’ της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου». Είναι προϋπολογισμού 375.006,59 ευρώ και αφορά την οριστική αντιπλημμυρική θωράκιση του μοναστηριού. Προγραμματίζονται έργα διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου «Αθωνιάδα» (καθαρισμός και εκβάθυνση της κοίτης, κατασκευή φράγματος, επενδύσεις κ.ά.).

Το τέταρτο έργο αφορά την «αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Αρσανά Ιεράς Μονής Ζωγράφου – Ρέμα Βαγενοκαμάρες». Είναι προϋπολογισμού 341.183,87 ευρώ και αντιμετωπίζει τα σημαντικά προβλήματα από τις πλημμύρες, που είναι συχνές, στην περιοχή ανατολικά του αρσανά (λιμένα) της μονής, όπου εκβάλλει το ρέμα «Βαγενοκαμάρες» στη θάλασσα. Προγραμματίζεται να γίνει διευθέτηση – διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος, ώστε να προστατευτεί και ο αρσανάς και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις του μοναστηριού, αλλά και να εξασφαλιστεί η οδική σύνδεση των ιερών μονών κατά την περίοδο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Το πέμπτο έργο αφορά τη «διευθέτηση χειμάρρων στον περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς Μονής Καρακάλλου». Είναι προϋπολογισμού 362.292,48 ευρώ και οι παρεμβάσεις αφορούν τη διευθέτηση των χειμαρρικών ρεμάτων βόρεια και νότια της μονής. Πρόκειται για μικρά υδατορέματα, τα οποία λόγω της θέσης τους προκαλούν ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο του μοναστηριού και σε υποδομές που συγκρατούν τα εδάφη των «Κήπων της Μονής» δημιουργώντας έντονα φαινόμενα διάβρωσης, με επιπτώσεις ακόμη και στη θεμελίωση της ιεράς μονής.

Το έκτο έργο αφορά τη «διευθέτηση κάτω τμήματος κεντρικού χειμάρρου Χωραφίνας Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου». Είναι προϋπολογισμού 454.447,24 ευρώ και αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική θωράκιση του μοναστηριού, με την κατασκευή επτά φραγμάτων και τοίχων αντιστήριξης για την προστασία του κυρίως κτιριακού συγκροτήματος, του οδικού δικτύου και των καλλιεργειών. Επίσης, προβλέπεται διαπλάτυνση του δρόμου και μονοπάτι κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου.