Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του:

Αποτελέσματα του 6ου κύματος του Βαρόμετρου της Οικονομίας της Χαλκιδικής, της δίμηνης έρευνας του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής,  που καταγράφει την πορεία της τοπικής οικονομίας Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023

Αισιόδοξα τα αποτελέσματα από το 6ο Βαρόμετρο της Οικονομικής Συγκυρίας της Χαλκιδικής, που αισίως ολοκληρώθηκε και αφορά στο δίμηνο Φεβρουάριος-Μάρτιος 2023. Ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας εμφανίζεται πλέον με θετικό πρόσημο και ανοδική τάση, αφού από το -5,1% του προηγούμενου κύματος ανέβηκε στο 2,4%.

Οι επιχειρηματίες της Χαλκιδικής κατά πλειοψηφία δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία των επιχειρήσεων τους ενόψει της σεζόν που ανοίγει. Δηλώνουν ακόμη ότι θα διατηρήσουν το υπάρχον προσωπικό και θα προσλάβουν νέο. Για τις αυξήσεις στις εισφορές του ΕΦΚΑ κατά 9,9% και την αύξηση του κατώτατου βασικού μισθού, που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, οι επιχειρηματίες απαντούν ότι δεν θα επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων τους.

Τα αποτελέσματα όλης της έρευνας και τα διαγράμματα μπορείτε να τα δείτε εδώ: https://epihal.gr/6-varometro-halkidiki/

Την έρευνα Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας της Χαλκιδικής τρέχει η εταιρεία Interview. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας βοηθούν να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία των επιχειρήσεων του τόπου μας, ώστε να προβαίνουμε σε δράσεις και κινήσεις προς όφελος των επαγγελματιών.

Συναντήσεις με προεδρεία εμπορικών συλλόγων και υποψήφια βουλευτή του νομού είχε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Συναντήσεις πραγματοποίησε στο χώρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής ο Πρόεδρος του Γιάννης Κουφίδης με προεδρεία συλλόγων του νομού. Συναντήθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου με το νεοεκλεγέν προεδρείο του Συλλόγου επαγγελματιών, ιδιοκτητών και κατοίκων Ψακουδίων, την πρόεδρο της κοινότητας Μεταμόρφωσης μαζί με μέλη του προεδρείου του Συλλόγου Επαγγελματιών Μεταμόρφωσης, καθώς και με την υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Χαλκιδικής, Βαρβάρα Ταρκάση. Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα σύμπνοιας και  συνεργασίας, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των περιοχών αυτών, αλλά και η δυνατότητα συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στους φορείς της περιοχής με το Επιμελητήριο, με στόχο πάντα τη δημιουργία δράσεων και έργων εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και των επιχειρήσεων της. Επίσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και υλοποιεί η διοίκηση του Επιμελητηρίου για την στήριξη των μελών του και της επιχειρηματικότητας.

1η Τροποποίηση της Προκήρυξης Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Η Δέσμη χωρίζεται σε δύο Δράσεις:

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

•                   Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

•                   Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€

Η πρώτη (1η) τροποποίηση δημοσιεύτηκε στο Link: https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=823&t=Xrisima-Arxeia&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_efepae_24_3_2023&utm_term=2023-03-28

 Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

•                   Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

•                   Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€

 Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

Η Δέσμη Δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων (651/2014, 1407/2013), προσαυξημένου κατά 20% ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Η πρώτη (1η) τροποποίηση δημοσιεύτηκε στο Link :  https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=827&t=Xrisima-Arxeia&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_efepae_24_3_2023&utm_term=2023-03-28

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο : https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1627

Οδηγός προγράμματος στο link : http://21-27.antagonistikotita.gr/drasi-2-prasinh_paragwgikh_ependysh_mme/

Δημοσιεύθηκαν τα αρχεία Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο Link https://kepa-anem.gr/2023/03/29/%cf%83%cf%85%cf%87%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-3/

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δέσμη των συγκεκριμένων δράσεων ξεκινάει την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στόχος της Δράσης είναι η αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις:

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

– Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%

– Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link : http://21-27.antagonistikotita.gr/vasikos-metaschimatismos/

Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.-Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%

– Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ έως 650.000€.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link: http://21-27.antagonistikotita.gr/proigmenos-metaschimatismos/

Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.-Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%

– Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link : http://21-27.antagonistikotita.gr/metaschimatismos-aichmis/

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: app.opske.gr (https://app.opske.gr/)

(ii) Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 23/02/2023 και ώρα 12:00

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δέσμη Δράσεων μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

– στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: -Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.

– στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

– στην ιστοσελίδα της Δράσης http://21-27.antagonistikotita.gr/desmi-draseon-psifiakos-metaschimatismos-mme-2/ 

– στην ιστοσελίδα www.espa.gr (https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1617)

– στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr

Επισυνάπτουμε προωθητικό βίντεο για τη Δράση ”Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” https://www.youtube.com/watch?v=SdibDg60fzQ&lc=UgwO8Twmd3W_95V3IHd4AaABAg

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Από 9 Ιανουαρίου έως και τις 10 Απριλίου 2023, θα γίνονται αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού νόμου.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με ειδικότερες πληροφορίες και το υποστηρικτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr) και η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr). Επίσης στο ΦΕΚ 6872/Β/29.12.2022 https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206872

Υπενθυμίζεται ότι υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών. Ενδεικτικά, στο εν λόγω Καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

•                   στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές,

•                   την ανακύκλωση,

•                   τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο,

•                   τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων,’

•                   τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.α., υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη.

 εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

– Δημιουργία νέας μονάδας – Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας – Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση υπαγωγής του σχεδίου.- Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Επιλέξιμοι Kωδικοί Δραστηριότητας

– Ορυχεία Λατομεία

– Κλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης

– Εκδόσεις

– Παραγωγή ταινιών

– ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας)

– Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

– Τομέας υγείας και κοινωνικής μέριμνας

– Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

– Τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων & δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας

– Τομέας των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία, β. συνεταιρισμός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: – δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, – δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, – δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ποσά Ενίσχυσης

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί: – τα 3 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση των ενισχύσεων για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης – τα 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Προδημοσίευση του προγράμματος επιδότησης «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

Αναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  ο οδηγός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μέσω του οποίου εξυπηρετούνται πολλαπλοί στόχοι, αφού όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, «αξιοποιείται το ηλιακό δυναμικό της χώρας για ζεστό νερό χωρίς κόστος, με προφανή περιβαλλοντικά οφέλη αλλά και προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση».

Μέσω του νέου προγράμματος, τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας, ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» πρόκειται να επωφεληθούν άμεσα τουλάχιστον 120.000 ελληνικά νοικοκυριά, για τα οποία θα υπάρξει μείωση τουλάχιστον 210 εκατ. τόνων CO2 ανά έτος. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού, κατά περίπου 65%.

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται. Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει:

•                   Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.

•                   Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

•                   Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, τα κριτήρια κατάταξης και το ύψος της ενίσχυσης στο link : https://ypen.gov.gr/anakyklono-allazo-thermosifona/

Προδημοσίευση του προγράμματος επιδότησης «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»: Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης

Μέσα στον Απρίλιο ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του νέου προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία).

Έναρξη αιτήσεων: Εντός Απριλίου

– Αφορά: Νοικοκυριά και αγρότες

– Αίτηση νοικοκυριών: Μία αίτηση για 1 η ή 2 η κατοικία

– Αίτηση αγροτών:

* Μία αίτηση για 1 η κατοικία

* Μία αίτηση για παροχή αγροτικής χρήσης

– Προϋπόθεση: Σύμβαση σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ

– Ποσοστό επιδότησης:

* Έως 75% για νοικοκυριά

* Έως 60% για αγρότες

– Κριτήρια εισοδήματος: Με βάση το εισόδημα διαμορφώνεται και το ποσοστό της επιδότησης, δηλαδή όσο υψηλότερο εισόδημα έχει κάποιος δικαιούται μικρότερο ποσοστό επιδότησης

– Ανώτατη επιδότηση:

* 16.000 € (Νοικοκυριά)

* 10.000 € (Αγρότες)

– Εξοικονόμηση ρεύματος και κέρδος: Έως 3.000 € ετησίως

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο link : https://ypen.gov.gr/fotovoltaika-sti-stegi/

ΔΥΠΑ : Εξαντλήθηκαν οι θέσεις για τα πρώτα 21 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ – Νέα εργαστήρια τον Απρίλιο

Εξαντλήθηκαν όλες οι διαθέσιμες θέσεις για τα πρώτα 21 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής από εξειδικευμένα στελέχη της ΔΥΠΑ για το διάστημα 3-23 Μαρτίου 2023. Μετά την τεράστια ανταπόκριση των πολιτών, η ΔΥΠΑ ανακοινώνει τα εξής επιπλέον εργαστήρια τον Απρίλιο:

Τρίτη 4 Απριλίου 2023

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

Τρίτη 25 Απριλίου 2023

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023             08:30–10:30                  Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

                    11:00–13:00                  Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;

                    13:00–15:00                  Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα;

Τα δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής αποτελούν μια νέα καινοτόμα ψηφιακή υπηρεσία για όλους τους πολίτες που αναζητούν εργασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/workshops

Στο κάθε εργαστήριο διάρκειας 2 ωρών υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής.

Η πλατφόρμα θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Στόχος των εργαστηρίων είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν στην αναζήτηση κατάλληλης θέσης εργασίας ή και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους μέσω ενός αποτελεσματικού βιογραφικού και της κατάλληλης προετοιμασίας για συνεντεύξεις με επιχειρήσεις. Πληροφορίες σχετικά με τα διαδικτυακά εργαστήρια: https://www.dypa.gov.gr/workshops

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ επισκεφτείτε τον ιστότοπο  www.dypa.gov.gr

ΔΥΠΑ : Επιπλέον 352 επιχειρηματίες 30-45 ετών θα επιχορηγηθούν με 14.800  ευρώ

Την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». Συγκεκριμένα, μετά την εξέταση των ενστάσεων θα χρηματοδοτηθούν 352 νέες επιχειρήσεις επιπλέον των 1.020 επιχειρήσεων που είχαν ήδη εγκριθεί στο τέλος Ιανουαρίου.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει (από 1 Ιανουαρίου 2022) πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών, με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

•                   1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης

•                   2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων της δράσης

•                   3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων της δράσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 47.656.000 ευρώ και  συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Ο Β΄ κύκλος του προγράμματος θα ανακοινωθεί εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος.

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dypa.gov.gr

ΔΥΠΑ : Νέο πρόγραμμα για την ένταξη 3.000 πρώην μακροχρόνια ανέργων 56+ ετών στον ιδιωτικό τομέα με επιχορήγηση 8.556 ευρώ

Από την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023, ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για ένταξη στο  «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».

Στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη μετάβαση όσων εργάστηκαν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στον Δημόσιο τομέα μέσω του σχετικού  προγράμματος της ΔΥΠΑ σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Το «πρόγραμμα-γέφυρα» στον ιδιωτικό τομέα επιχορηγεί την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο 12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και η επιχορήγηση 715 ευρώ μηνιαία για κάθε πρόσληψη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 25.755.000 ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλουν αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

TEE: Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης για άνεργους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ έως 29 ετών

Πρόσκληση σε 1.950 άνεργους πτυχιούχους τεχνικής-πολυτεχνικής κατεύθυνσης για να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες μέσα από το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις νέων πτυχιούχων έως 29 ετών σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας» απευθύνει το ΤΕΕ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ΤΕΕ σημειώνει πως παρά το ότι η ονομασία του προγράμματος αναφέρεται σε πτυχιούχους, το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε πτυχιούχους όσο και σε διπλωματούχους, δηλαδή σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ Τεχνικής – Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης, που είναι άνεργοι.

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα, μπορεί να βρει κανείς στην πλατφόρμα https://apko07.tee.gr , μέσω της οποίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και την αίτηση συμμετοχής όπως και να αναρτήσουν ψηφιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, το ΤΕΕ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο 2103291300 και μέσω Helpdesk (e-mail: [email protected]). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 16/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ

Επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς ένδυσης-υπόδησης

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προσκαλεί 2.000 άνεργες γυναίκες, ηλικίας έως 49 ετών, να υποβάλουν αίτηση στο έργο “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών”, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Οι συμπράττοντες φορείς είναι οι ΣΕΠΕΕ, ΣΚΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ. Οι υπηρεσίες που θα λάβουν θα είναι συμβουλευτικής φύσεως με επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 520 ωρών στους τομείς ένδυσης & υπόδησης και με πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως 2.600 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής, επισκεφθείτε τη σελίδα https://creative.inegsee.gr 

Έργο της ΚΕΕΕ με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών» με MIS 5073449

Ξεκινά η υλοποίηση του Έργου της ΚΕΕΕ, με τίτλο  «Ολοκληρωμένη παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών». Βασική συνιστώσα του έργου είναι ότι θα προσδώσει περαιτέρω κύρος στα σχετικά επαγγέλματα του κλάδου των Υποδομών και των Μεταφορών και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τόσο της αγοράς προς τους επαγγελματίες του τομέα, όσο και των ίδιων των επαγγελματιών στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους, παρέχοντάς τους όλα τα εχέγγυα για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

         Αναλυτικότερα:

                  Ωφελούμενοι του Έργου είναι 4.500 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

                  Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και  πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση σε αντικείμενα που σχετίζονται με τους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών, τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της. 

                  Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

Μέσω της προτεινόμενης πράξης και των δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής) και Πιστοποίησης, θα ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των ωφελούμενων μέσω της απόκτησης και της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στους κλάδους των μεταφορών και των υποδομών με προοπτικές ανάπτυξης, συμβάλλοντας αφενός στη προώθηση τους στην απασχόληση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αφετέρου στην κοινωνική τους επανένταξη.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ανέργους, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους. Πρόκειται για σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στους άνεργους, προάγουν την κοινωνική συνοχή και παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια, για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και η ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα: https://apko05.uhc.gr/

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι άνεργοι, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και τα λοιπά ζητούμενα, στην ίδια ιστοσελίδα.

Ξεκινά η επιλογή μαθημάτων στο πρόγραμμα κατάρτισης 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά»

Από την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, ξεκίνησε η επιλογή μαθημάτων από τους εργαζομένους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης «Πάω Μπροστά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με πόρους ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ και υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). 

Συνολικά 150.000 μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητές τους. Οι 121.165 εργαζόμενοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο μητρώο ωφελουμένων της αρχικής φάσης της δράσης μπορούν πλέον να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, πηγαίνοντας στη διεύθυνση https://voucher.gov.gr/ και πατώντας στον σύνδεσμο «Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από τους Εργαζόμενους Ωφελούμενους».

Οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) και κατόπιν θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης. Κάθε εργαζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της επιλογής του και θα συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, δηλαδή συνολικά 400 ευρώ.

Σε συνεργασία με τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔιΒιΜ) των Πανεπιστημίων, αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και διεθνείς κολοσσούς τεχνολογίας, η ΔΥΠΑ προσφέρει στους εργαζόμενους μία μεγάλη λίστα επιμέρους προγραμμάτων κατάρτισης από τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ.

Ενδεικτικά, οι επιλογές περιλαμβάνουν από βασικά ψηφιακά εργαλεία γραφείου, προγράμματα για social media marketing και διαχείριση e-shop, μέχρι αντικείμενα πιο υψηλής εξειδίκευσης όπως data analytics, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, logistics και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Στόχος είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης προσπάθειας κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στην ιστορία της χώρας, με στόχο στα επόμενα χρόνια να έχουν λάβει καταρτιστεί 500.000 εργαζόμενοι και άνεργοι πολίτες. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghramma-pao-mprosta

Πρόγραμμα έμμισθης κατάρτισης νέων μηχανικών από τον όμιλο Ηρακλής

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εγκαινιάζει το πρόγραμμα “Re – Engineering Tomorrow”, αποδεικνύοντας στην πράξη τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα, αλλά και το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του στο νέο και υψηλά καταρτισμένο δυναμικό του τόπου. Πρόκειται για 12μηνο έμμισθο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για νέους-ες Μηχανικούς που μόλις αποφοίτησαν ή έχουν μικρή εργασιακή εμπειρία (έως 3 έτη), με στόχο να εξελίσσει Νέα Ταλέντα στην Επόμενη Γενιά Μηχανικών του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ με το “Re – Engineering Tomorrow” προ(σ)καλεί απόφοιτους Μηχανικούς (Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Χημικούς, Περιβάλλοντος, Παραγωγής & Διοίκησης) που αναζητούν την επόμενη πρόκληση, να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα για την επιτάχυνση της μετάβασης σε αειφόρες κατασκευές, πραγματοποιώντας παράλληλα τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Στο πρόγραμμα “Re – Engineering Tomorrow”, αναλαμβάνοντας καινοτόμα projects τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό καθώς και εναλλάσσοντας ομάδες εργασίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να εξελίξουν το γνωστικό τους πεδίο. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξειδίκευσης μέσω στοχευμένων τεχνικών εκπαιδεύσεων και προγραμμάτων ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, αποκτώντας έτσι τα απαραίτητα εφόδια για να πετύχουν και να διακριθούν κυρίως στα Εργοστάσια του Ομίλου στο Βόλο και το Μηλάκι Ευβοίας.

 Για το πρόγραμμα “Re – Engineering Tomorrow” του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ μπορείτε να κάνετε αίτηση στο www.lafarge.gr/re-engineeringtomorrow

Όροι & προϋποθέσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης,  παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1432/Β/10.03.2023 η Απόφαση Αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού». Η απόφαση ισχύει έως 31.12.2025. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230201432

Τουρισμός: Ανοίγει ο δρόμος για εισαγωγή εργαζόμενων από τρίτες χώρες

Τα μεγάλα κενά που διαπιστώθηκαν πέρυσι και που κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών θα διατηρηθούν και πιθανότατα θα αυξηθούν φέτος, θα προσπαθήσουν να καλύψουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, με «εισαγόμενους» από τρίτες χώρες εργαζόμενους.

Τη δυνατότητα απασχόλησης εργαζόμενων από τρίτες χώρες, όπως είναι το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, η Συρία ή και η Αίγυπτος, αποκτά πλέον και ο κλάδος του τουρισμού, με υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαρτίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 1314 «Τομείς απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία»), που εντάσσει για πρώτη φορά, επίσημα, τον τουρισμό στους κλάδους που μπορούν να δέχονται για εργασία πολίτες τρίτων χωρών. Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη υπουργική απόφαση για το θέμα -πριν από δύο χρόνια- προέβλεπε συνολικά 100.000 μετακλητούς για τους κλάδους της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, τελικά όμως απασχολήθηκαν με το καθεστώς του μετακλητού περίπου 50.000 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται νέα απόφαση, με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας. Ο χρόνος πιέζει, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί εξ ολοκλήρου το 2023, λόγω των ιδιαίτερων γραφειοκρατικών προσκομμάτων που υπάρχουν. Σε αυτή, τη δεύτερη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), θα προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο ο συνολικά επιτρεπόμενος αριθμός των μετακλητών εργαζόμενων από χώρες όπως  Αφγανιστάν, Πακιστάν, Συρία, αλλά και Αίγυπτο, όσο και οι ειδικότητες. Να σημειωθεί, τέλος, ότι αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες ανάγκες για «εισαγόμενους» εργαζόμενους έχει και ο κλάδος των κατασκευών, κάτι που οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν γνωστοποιήσει στα συναρμόδια υπουργεία.

Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση περ. α’ και περ. β’ παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4688/2020

Δημοσιεύτηκε στο νέο Νόμο 5037 (ΦΕΚ 78Α_28.03.2023) στο άρθρο 269 τροποποίηση για τους υπεύθυνους λειτουργίας για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων . Συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν :

 Στο άρθρο 46 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), τροποποιούνται: α) η περ. α’ με την αντικατάσταση της λέξης «περοσσότερες» από τη λέξη «περισσότερα» και με την αντικατάσταση της λέξης «κλίνες» από τη λέξη «δωμάτια,», β) η περ. β’με την παράταση της δυνατότητας εκτέλεσης χρεών ναυαγοσώστη από τους επόπτες ασφαλείας και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Για τα καταλύματα με περισσότερα από πενήντα (50) δωμάτια και με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

β. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές, έως την 31η.12.2023, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.»

Σύστημα καταγραφής αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα

Σύμφωνα με τον νόμο 5039 , ΦΕΚ 83Α_03.04.2023 στο άρθρο 33, «Δημιουργείται στο Υπουργείο Τουρισμού ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής στατιστικών δεδομένων αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα της χώρας. Τα δεδομένα καταχωρίζονται κατά την άφιξη του επισκέπτη στα ως άνω καταλύματα μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα επιμέρους πεδία του συστήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια κρίνεται αναγκαία για την παρακολούθηση μεταβλητών για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη». Στο άρθρο 36 του ίδιου νόμου, γίνεται αναφορά για τη σύσταση στο Υπουργείο Τουρισμού Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την ονομασία My Digital Tourism, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

Καταργούνται τα «“Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19”

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2194/Β/04.04.2023 με την Απόφαση 6969 των Υπουργών Οικονομικών , Υγείας & Τουρισμού «Καταργείται από την δημοσίευση της παρούσας η υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β’1996).

Θέσεις εργασίας στον τουρισμό

Σύμφωνα με την από 23.03.2023 Ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, μεγάλοι ξενοδοχειακοί Όμιλοι, boutique hotels, studios και εν γένει επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου αναζητούν προσωπικό (υπαλλήλους υποδοχής, σέρβις, καμαριέρες) για τη θερινή περίοδο στις Κυκλάδες (ιδίως Πάρος, Νάξος, Σίφνος, Μύκονος και Σαντορίνη), την Κρήτη και τα Επτάνησα.

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, στέγαση και σίτιση.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη στο θέμα “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” και την ειδικότητά σας. Προσοχή! Είναι σημαντική η αναγραφή του εν λόγω θέματος.

Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.

Πρωτιές της Ελλάδας σε τουριστικά βραβεία της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ

Κορυφαίες διακρίσεις στις ιδιαίτερα σημαντικές τουριστικές αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ απέσπασε η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης για τα βρετανικά Travel Gossip Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2023 στο Λονδίνο, η χώρα μας αναδείχτηκε ως ο “Καλύτερος Προορισμός Διακοπών για όλο το έτος” (Favourite All-Round Holiday Destination), μετά από ψηφοφορία που διενεργήθηκε μεταξύ των Βρετανών τουριστικών πρακτόρων. Παράλληλα, η Χαλκιδική βρέθηκε στη βραχεία λίστα των υποψηφίων προορισμών για το βραβείο “Καλύτερος “Κρυμμένος” Προορισμός” (Favourite “Hidden Gem” Destination), ενώ μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Favourite Hotel & Resort Brand”.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα απέσπασε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Best Family-Friendly Multigenerational Destination of the Year” (Καλύτερος προορισμός της χρονιάς για διαγενεακές οικογενειακές διακοπές), στο πλαίσιο των ετήσιων αμερικανικών βραβείων κοινού Wherever Awards, που διοργανώνει η εκδοτική εταιρεία FXExpress Publications. Τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες απονέμονται κάθε χρόνο μετά από ψηφοφορία των αναγνωστών της ιστοσελίδας whereverfamily.com, που επικεντρώνεται στις οικογενειακές διακοπές των Αμερικανών ανεξάρτητα από τον προορισμό, το μέσο μεταφοράς ή το διαθέσιμο ποσό χρημάτων.

INSULEUR / Έρευνα για τον Αειφόρο Τουρισμό – τουριστικές νησιωτικές επιχειρήσεις

Το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο με τίτλο Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs ( I-STARS ) έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νησιά να πραγματοποιήσουν το ταξίδι μετασχηματισμού τους 2030 προς την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα. Για το σκοπό αυτό, το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – INSULEUR, μαζί με άλλους πέντε οργανισμούς από τα νησιά της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας (Σικελία) και της Ισπανίας (Μαγιόρκα), εταίρους στο πρόγραμμα I-STARS, σχεδιάζουν το ταξίδι τουριστικών επιχειρήσεων για το 2030 και θα εκτιμούσαν τη συμβολή σας, απαντώντας σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο έρευνας.

 ➢ Το ερωτηματολόγιο (στην γλώσσα προτίμησής των επιχειρήσεων) είναι διαθέσιμο στους 2 παρακάτω συνδέσμους και συμπεριλαμβάνονται επίσης στην συνημμένη πρόσκληση:

•                   Αγγλικά : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRlXOE4gWzbOj5Ge_th_upOutwfrYBHUM2E8dfovqQlxnKig/viewform

•                   Ελληνικά : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNw7ubLFpjPGDBlGOc8falHJi3ZAtW3WMPX5NIahoEZComhw/viewform 

➢ Τελευταία ημερομηνία υποβολής των ερωτηματολογίων σας: Παρασκευή 14 Απριλίου 2023

Προσκαλούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου να συμμετάσχουν σε αυτή την έρευνα:

Συμμετέχοντας στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

✓ θα μας βοηθήσετε να προσαρμόσουμε τα προγράμματα στήριξής μας για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας και να βοηθήσουμε τη μετάβαση των επιχείρησεων σας σε βιώσιμες πρακτικές,

✓ θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε πρώτοι για το σχέδιο επιχορήγησης έως € 5.600 που θα προσφέρει το έργο I-STARS με στόχο να προετοιμάσει τις επιχειρήσεις σας να γίνουν ανθεκτικές και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω πιο υπεύθυνου τουρισμού.

Ξεκινά το «καλάθι του νονού»: Τι προϊόντα θα περιλαμβάνει

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2120/Β/31.03.2023 η Απόφαση Αριθμ. 29575 του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, «Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι των νονών», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 103 του ν. 5036/2023 (Α’ 77)».

Το «καλάθι του νονού» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λαμπάδες, παιχνίδια και σοκολατένια αυγά και θα διαρκέσει έως τις 15 Απριλίου 2023. Κάθε κατάστημα μπορεί να επιλέξει να εντάξει στο καλάθι των νονών μια ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο και από μικρά καταστήματα. Το «καλάθι των νονών» στα καταστήματα παιχνιδιών δημιουργείται στα πρότυπα του «καλαθιού του Άϊ Βασίλη», που είχε τεθεί σε ισχύ την περίοδο των Χριστουγέννων. Περιλαμβάνει 12 συνολικά κατηγορίες παιχνιδιών, ως εξής:

Δείτε τη λίστα με τις κατηγορίες προϊόντων που θα περιλαμβάνονται στο «καλάθι του νονού»:

    Πασχαλινές λαμπάδες – παιχνίδια

    Επιτραπέζια / παζλ, παιχνίδια με κούκλες

    Κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

    Βρεφικά παιχνίδια

    Φιγούρες δράσης

    Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

    Οχήματα – τηλεκατευθυνόμενα

    Ηλεκτρονικά παιχνίδια

    Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)

    Λούτρινα

    Μουσικά παιχνίδια

    Σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα (προαιρετικά)

Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202120

ΑΑΔΕ : Άνοιξε η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις

Προθεσμία τριών μηνών έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που εισέπραξαν μέσα στην προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2022. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε την περασμένη Παρασκευή 31 Μαρτίου και σύμφωνα με την νομοθεσία, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα 9 εκατ. φορολογουμένους είναι η 30η Ιουνίου 2023.

Ο επιπλέον φόρος, για όσους προκύπτει, θα πρέπει να εξοφληθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου και η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2024. Στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά και την θέληση να πληρώσει εφάπαξ το σύνολο του φόρου, τότε θα τύχει έκπτωσης 3% αρκεί αυτό να το πράξει έως τις 31 Ιουλίου 2023. Στο ΦΕΚ 2121/Β/31.03.2023 αναφέρεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

myDATA: Μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης δεδομένων

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:

Για το 2021

– Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 2.5.2023

Για το 2022

– Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023

– Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023

– Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023

– Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023

– Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.12.2023

Για το 2023

– Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024

– Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024

– Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024

– Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΑΑΔΕ : Αναστολή λειτουργίας για φορολογικές παραβάσεις

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1674Β_18.03.2023 δύο αποφάσεις της ΑΑΔΕ (1030 & 1031) σύμφωνα με τις οποίες θα επιβάλλουν στο εξής οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα στοιχεία των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που έχουν εκδώσει από τις ταμειακές τους μηχανές, «λουκέτα» για 48 ώρες – και σε περίπτωση υποτροπής έως και για 10 μέρες.

Σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες διαπράττουν την παράβαση αυτή, αλλά έχουν εξαιρεθεί από το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων λόγω πρακτικής αδυναμίας εφαρμογής του (φαρμακεία, κλινικές, θεραπευτήρια, φυσιοθεραπευτήρια, εκπαιδευτήρια, λογιστικά γραφεία, δικηγόροι, ιατροί, οδοντίατροι, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα κ.λπ.) θα επιβάλλονται χρηματικές ποινές από 1.000 έως και 5.000 ευρώ. Όμως με τις νέες αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γεωργίου Πιτσιλή, τα «λουκέτα» ή οι χρηματικές κυρώσεις θα επιβάλλονται, πλέον, καί εφόσον – κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων – διαπιστώνεται ότι εκδόθηκαν μεν αποδείξεις αλλά τα στοιχεία τους δεν διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Περισσότερες πληροφορίες για τις νέες αποφάσεις στο link: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230201674

ΑΑΔΕ : Αναβάθμιση υφιστάμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών για τη διασύνδεση με τα POS

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και οι προθεσμίες αναβάθμισης για τις περίπου 300.000 εν λειτουργία Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και ΑΔΗΜΕ (Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας).  Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, οι υφιστάμενες εν λειτουργία ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ θα μπορούν να διασυνδέονται με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT/POS), προκειμένου να μεταδίδουν σε αυτό το ποσό πληρωμής με κάρτα και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η έκδοση της σχετικής απόδειξης.

Επίσης, στην απόφαση καθορίζονται προδιαγραφές για την διαβίβαση συμπληρωματικών πληροφοριών από τους ΦΗΜ προς την ΑΑΔΕ, σχετικές με την πληρωμή με κάρτες, και για τη δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού χωρίς την επιτόπια επίσκεψη τεχνικού.

Για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 100.000€, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναβάθμισης ορίζεται η 30.06.2023, ενώ για τις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις 100.000€, ορίζεται η 31.07.2023.

Διευκρινίζεται ότι οι υφιστάμενοι φορολογικοί μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αναβάθμιση, καθότι έχουν ήδη εκδοθεί προδιαγραφές για κατασκευή νέου τύπου μηχανισμών (ΦΗΜΑΣ). Η ΑΑΔΕ είναι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς για να καθορισθεί το πλάνο μετάβασης στους νέου τύπου μηχανισμούς το συντομότερο δυνατόν.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι, εντός του 2023, όλες οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με σύγχρονους ΦΗΜ, οι οποίοι θα είναι κατάλληλοι για τις συναλλαγές λιανικής που θα πραγματοποιούν, με δυνατότητα διασύνδεσης με POS για πληρωμή με κάρτα.

ΑΑΔΕ : Σε λειτουργία η πλατφόρμα για «τέλη κυκλοφορίας με το μήνα»

Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον η εφαρμογή της πλατφόρμας myCAR για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 Στην πλατφόρμα ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να:

•                   Θέσει σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά του, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφτεί τη ΔΟΥ.

•                   Κατεβάσει το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβει βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

•                   Αρει την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Το ποσό που θα καταβάλλουν εξαρτάται από τους μήνες που θα επιλέξουν να κυκλοφορούν το όχημα. Το δικαίωμα άρσης ακινησίας χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους, ενώ όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, το όχημα θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ψηφιακή ακινησία, αλλιώς θα κληθεί να πληρώσει τσουχτερά πρόστιμα.

Πόσοι χρωστούν πόσα στα ταμεία

Κατά 15% αυξήθηκαν οι οφειλέτες στα ταμεία την περίοδο 2019 – 2022, υπό το βάρος της κρίσης του κορονοϊού και αμέσως μετά της ενέργειας, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία του Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Η μεγάλη αύξηση σημειώθηκε μεταξύ 2020-2021, ενώ η μείωση των οφειλετών το 2021-2022 δεν κατέστη αρκετή για να οδηγήσει σε συνολική μείωση του πλήθος όσων χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία.  Στο τέλος του 2022, οι οφειλέτες, σύμφωνα με την τελευταία 3μηνιαία έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, έφτασαν στους 2.326.793 με το συνολικό χρέος τους να φτάνει τα 45,6 δις. ευρώ έναντι 35,3 δις. στο τέλος το 2019 με το οποίο ήταν φορτωμένοι 2.007.307 επιχειρηματίες.

Η πολυπληθέστερη ομάδα οφειλετών (647.840) στο τέλος του 2022 είναι όσοι χρωστούν από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Μάλιστα, μαζί με εκείνους που χρωστούν από 100.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ (60.791), σημείωσαν την δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση, ως προς το πλήθος τους και συγκεκριμένα 39%. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο παραπάνω ομάδες δεν μειώθηκαν πληθυσμιακά το 2021-2022, όπως συνέβη με όσους χρωστούν από 50 ευρώ έως 500 ευρώ, αλλά και όσοι χρωστούν από 500 ευρώ έως 10.000 ευρώ.

Επίσης αμείωτη ήταν η αύξηση του πλήθους όσων χρωστούν πάνω από 1.000.000 ευρώ (+29%). Να σημειωθεί πως αυτοί ανήλθαν σε 2.508 και το χρέος τους ξεπέρασε τα 10 δις. ευρώ. Με άλλα λόγια, το 0,1% των οφειλετών χρωστά το 22% των συνολικών χρεών στα ταμεία.

Δημοσιοποίηση των λόγων μη συναίνεσης των χρηματοδοτικών φορέων σε προτάσεις ρυθμίσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια της πρόσφατης νομοθέτησης σειράς βελτιώσεων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (ν.5024/2023), θέτει σε ισχύ τη διαδικασία γνωστοποίησης της αιτιολογίας μη συναίνεσης των χρηματοδοτικών φορέων στις προτάσεις ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Η λίστα με τους λόγους απόρριψης απεστάλη στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από τους χρηματοδοτικούς φορείς, ενώ οι λόγοι μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης θα αναρτώνται δημόσια, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε σχετικό πεδίο.

Αν η αιτιολογία απόρριψης βρίσκεται στη λίστα, θα επιλέγεται σχετικά, διαφορετικά θα συμπληρώνεται, από τον αρμόδιο χρηματοδοτικό φορέα, η ακριβής περιγραφή της αιτιολογίας απόρριψης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η διαφάνεια και η λογοδοσία σε όλα τα στάδια λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, καθώς και η υποχρέωση από την πλευρά των χρηματοδοτικών φορέων να τεκμηριώνουν πλήρως και δημόσια τους λόγους απόρριψης των προτάσεων ρύθμισης οφειλών που παράγει ο αλγόριθμος.

Για να δείτε τη λίστα με τους λόγους μη συναίνεσης επισκεφτείτε το link : https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/d-t-demosiopoiese-ton-logon-me-synaineses-ton-chrematodotikon-phoreon-se-protaseis-rythmiseon-ston-exodikastiko-mechanismo-rythmises-opheilon?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2003/Β/28.03.2023 η Απόφαση Αριθμ. 31986 του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κου Κων/νου Χατζηδάκη όπου από 01.04.2023 α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €), & β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84 €). Περισσότερες λεπτομέρειες στο link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202003

Παράταση τριών μηνών για τη δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Με την υπουργική απόφαση ΥΑ 1386/2023 (ΦΕΚ 1796/Τεύχος Β΄/22.03.2023) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά, παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα που αφορούν στην εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με σκοπό την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Συγκεκριμένα, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι «οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 87 του Ν. 4916/2022 (Α’ 65), καθώς και όσες εξειδικεύτηκαν με την υπ’ αριθμ.1368/01.04.2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Β’ 1549), παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας».  Η παρούσα ισχύει από την 28η.03.2023.

Νόμος 5038/ 01.04.2023 : Κώδικας Μετανάστευσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 81Α_01.04.2023 ο Νόμος 5038 «Κώδικας Μετανάστευσης». Μεταξύ άλλων ορίζονται στα άρθρα 61 – 66 οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες μετάκλησης εργατών τρίτων χωρών για απασχόλησή τους για εποχιακές εργασίες. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100081

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2189/Β/03.04.2023 η Κοινή Υπουργική Απόφαση 35400 «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024». Για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 – 2024 στις 44.265 θέσεις. Μεταξύ των οποίων οι 8.115 για εξαρτημένη εργασία , οι 35.350 για εποχική εργασία & 750 σε αλλιεργάτες. Τονίζεται ότι η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην αγροτική οικονομία υπολογίζεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση σχετικής πράξης. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202189

Νέες αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων

Στο άρθρο 137  «Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων – Τροποποίηση άρθρων 15Α και 16 ν. 4177/2013» του Ν.5039 (ΦΕΚ 83/Α/03.04.2023) «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.» επέρχονται αλλαγές . Συγκεκριμένα :

1. Στο άρθρο 15Α του ν. 4177/2013 (Α’ 73), περί ωραρίου εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή: α) στην παρ. 1 τροποποιείται η περ. γ) ως προς την προσθήκη εξαίρεσης στη λειτουργία των καταστημάτων κατά την Καθαρά Δευτέρα και προστίθεται περ. ι), β) προστίθεται παρ. 1α περί παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της παρ. 1, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας, από τις 6:00 έως τις 21:00, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο και τις Κυριακές, σύμφωνα με το άρθρο 16, εκτός από τις εξής ημέρες: α) την πρώτη ημέρα του έτους (Πρωτοχρονιά), β) την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου), γ) την Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή), εκτός από τα καταστήματα τροφίμων, δ) την ημέρα του εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (25η Μαρτίου), ε) την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (κινητή εορτή), στ) την ημέρα του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς (1η Μαΐου), ζ) την ημέρα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), η) την ημέρα του εορτασμού της επετείου του «Όχι» και της έναρξης του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940 στο πλαίσιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (28η Οκτωβρίου), θ) την ημέρα των Χριστουγέννων και την επομένη της (25η και 26η Δεκεμβρίου) και ι) την Κυριακή κατά την οποία διεξάγονται εθνικές εκλογές.»

1α. Το ωράριο λειτουργίας της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, μετά από πρόταση του τοπικού εμπορικού συλλόγου, μέχρι και τις 6:00 της επόμενης ημέρας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, περί προαιρετικής λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή τις Κυριακές: α) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περ. α), β) αντικαθίσταται η περ. ε), γ) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

α) Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15, β) τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων, γ) την Κυριακή των Βαΐων, δ) την τελευταία Κυριακή κάθε έτους, ε) τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων και την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Αν οι Κυριακές των περ. α) έως ε) συμπίπτουν με επίσημη αργία της παρ. 1 του άρθρου 15Α, η προαιρετική λειτουργία μεταφέρεται την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη αργία.»

Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100083

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων των επιχειρήσεων-μελών του, για την περίοδο των εορτών Πάσχα 2023 σε όλη την επικράτεια, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Αναλυτικά, το ωράριο θα έχει ως εξής:

•                   Κυριακή 09.04.2023 11:00 – 20:00

•                   Μ. Δευτέρα 10.04.2023 έως και Μ. Πέμπτη 13.04.2023 9:00 – 21:00

•                   Μ. Παρασκευή 14.04.2023 13:00 – 21:00

•                   Μ. Σάββατο 15.04.2023 9:00 – 20:00

Τη Δευτέρα 17.04.2023 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Aργία διατραπεζικών συναλλαγών στις 7 και 10 Απριλίου

Το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα παραμείνει κλειστό την 7η και την 10η Απριλίου 2023, (δηλαδή τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών). Καθώς οι συγκεκριμένες ημέρες αντιστοιχούν σε εργάσιμες ημέρες στην Ελλάδα, συνιστούν ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (άρθρο 11 του Ν. 3336/2005).  Τις παραπάνω ημερομηνίες τα καταστήματα των Τραπεζών στην Ελλάδα θα παραμείνουν ανοιχτά (επειδή θεωρούνται εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους σε αυτά). Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ημέρες της ειδικής αργίας θα καταχωρηθούν στα συστήματα τους με ημερομηνία εκτελέσεως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη, 11 Απριλίου 2023.

Συμφωνία για τα πνευματικά δικαιώματα

Στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας προχώρησαν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων – η Αυτοδιαχείριση, τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη .

 Η συμφωνία αυτή έρχεται να ρυθμίσει το τοπίο των πνευματικών δικαιωμάτων για το διάστημα 2018-2022 και αφορά στην έκδοση της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής την οποία προμηθεύονται οι επιχειρήσεις.

Η συμφωνία αυτή, χαρακτηρίζεται καίριας σημασίας από την επιμελητηριακή κοινότητα και ήταν πολλές και συστηματικές οι προσπάθειες που έγιναν για την επίτευξή της.  Με την συμφωνία αυτή, όλες οι επιχειρήσεις, στις οποίες είχαν επιβληθεί εξοντωτικά πρόστιμα και βρίσκονταν σε δικαστική διαμάχη με το φορέα, θα μπορέσουν να κλείσουν τις υποθέσεις τους και μάλιστα ρυθμίζοντας εξωδικαστικά και με ευνοϊκούς όρους παλιότερα χρέη. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχε ενεργά και συστηματικά και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης ο οποίος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την εξέλιξη, καθώς έτυχε ευρείας αποδοχής το πάγιο αίτημα των Επιμελητηρίων για μια εταιρεία και έναν κατάλογο χρέωσης. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο link : https://epihal.gr/simfonia-autodiaxeirisi-keee-pneumatika-dikaiomata/ 

ΚΕΕΕ : Δράση στήριξης για το «Χαμόγελο του Παιδιού» εν’ όψει του Πάσχα

Στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στηρίζει Οργανισμούς που προσφέρουν ουσιαστικό κοινωνικό έργο. Η δράση από Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child “Μια λαμπάδα…ένα χαμόγελο” επιλέχθηκε ενόψει της γιορτής του Πάσχα.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποστηρίξουν τη δράση μπορούν να το πραγματοποιήσουν από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeMSoJuRMFc…/viewform

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

 –          Οικονομική δωρεά | https://www.hamogelo.gr/gr/el/oikonomika/

–          Κάλυψη διαφόρων αναγκών μέσω της πλατφόρμας crowdfunding του Οργανισμού | https://www.hamogelo.gr/gr/el/crowdfunding/

–          Αγορά πασχαλινών και άλλων ειδών από το e-shop | https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/epochiaka/

–          Αγορά πασχαλινών και άλλων ειδών από τα bazaars | https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/ta-paschalina-bazaars-apo-to-chamogelo-tou-paidiou-sas-perimenoun-kai-fetos-na-ta-episkefteite/

–          Επιλογή επαγγελματικών πασχαλινών δώρων από τη συλλογή | https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/epochiaka/

–          Παράδοση ή αποστολή τροφίμων και άλλων ειδών στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούν | https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/paschalini-panelladiki-ekstrateia-sigkentrosis-trofimon-kai-eidon-protis-anagkis/

–          Αγορά λαχνών για τους εργαζόμενους των εταιρειών – μελών και των πελατών τους, στο πλαίσιο της Λαχειοφόρου Αγοράς που διοργανώνεται | https://giatoxamogelo.gr/

ΚΕΕΕ : Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Γεωργίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η COPA-COGECA και η IFOAM Organics Europe, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην κριτική επιτροπή, συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Γεωργίας.

Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η επιβράβευση των επιχειρήσεων και των φορέων της αξιακής αλυσίδας βιολογικών προϊόντων, για  την ενασχόληση τους με καινοτόμα, βιώσιμα και πρωτότυπα έργα, τα οποία δίνουν πραγματική προστιθέμενη αξία στην παραγωγή και στην κατανάλωση βιολογικών τροφίμων.

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, την 25η Σεπτεμβρίου, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται υποψηφιότητες έως και την 14η Μαΐου 2023, για τις επτά ακόλουθες κατηγορίες:        

•                   καλύτερος βιοκαλλιεργητής,

•                   καλύτερη βιολογική περιφέρεια,

•                   καλύτερη βιολογική πόλη,

•                   καλύτερη βιολογική «βιοπεριοχή»,

•                   καλύτερη βιολογική μικρομεσαία επιχείρηση μεταποίησης τροφίμων,

•                   καλύτερος βιολογικός λιανοπωλητής και

•                   καλύτερο βιολογικό εστιατόριο / βιολογική υπηρεσία εστίασης.

Αίτηση στον ως άνω διαγωνισμό, δύναται να υποβάλει οποιοσδήποτε παράγοντας ή ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξιόλογο έργο, που συμβάλλει στην μεγαλύτερη οικονομική προσιτότητα και στην προσβασιμότητα των βιολογικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ.

Το σύνολο των αιτήσεων θα εξεταστεί βάσει των κριτηρίων της αριστείας, της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της δυνατότητας υλοποίησης του έργου και σε άλλη περιοχή, εντός της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/apply-be-next-winner-eu-organic-award-2023-03-25_en

 Προσπάθεια εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων από εταιρεία με έδρα το Hong Kong

Από το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας μας στην Σεούλ λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση :

“Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας αναφορικά με την εταιρεία Golden Mango International Company, η οποία έχει απευθυνθεί σε τέσσερις ελληνικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή και εξαγωγή σπιρουλίνας με προφανή σκοπό την εξαπάτησή τους.

Ειδικότερα η εν λόγω εταιρεία, εμφανιζόμενη να έχει έδρα το Hong Kong, εκδηλώνει ενδιαφέρον να εισάγει στην Ν. Κορέα προϊόντα ελληνικών εταιρειών. Ωστόσο προκειμένου να εξάγουν στην Ν. Κορέα τους ζητά να εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό KS υποδεικνύοντάς τους μάλιστα ότι μπορούν να το εκδώσουν με αντίτιμο 10.000 ευρώ από εταιρεία που έχει σχέση με την Πολωνία!

Δεδομένου ότι αυτό το πιστοποιητικό απαιτείται αποκλειστικά για τις κορεατικές εταιρείες η εν λόγω απαίτηση είναι παραπλανητική και για το λόγο αυτό αποτρέψαμε τις εταιρείες να προβούν σε οιαδήποτε περαιτέρω επαγγελματική συνεργασία μαζί της.

Σημειώνεται ότι σε μια περίπτωση η ελληνική εταιρεία που δέχθηκε αντίστοιχο αίτημα από την Golden Mango έθεσε υπόψη τους ότι δεν χρειάζεται το εν λόγω πιστοποιητικό, καθώς είχε ειδική ενημέρωση από το Γραφείο μας. Οι επιτήδειοι αποκρίθηκαν ότι βεβαίως δεν χρειάζεται αλλά ισχυριζόμενοι ότι ευρέθησαν ορισμένα φορτία που εισήχθησαν από χώρες της Ευρώπης μολυσμένα, επιθυμούν την έκδοσή του πριν αρχίσουν την επιχειρηματική συνεργασία με την ελληνική επιχείρηση.

Παράλληλα ο ΣΕΒΕ μας ενημέρωσε ότι η εν λόγω εταιρεία επικοινώνησε με ελληνική επιχείρηση που εξάγει βιολογικά τρόφιμα, οίνους, ελαιόλαδο, ελιές και κονσερβοποιημένα ψάρια και λαχανικά με αντίστοιχο αίτημα. Δυστυχώς η ελληνική εταιρεία προέτρεξε και έστειλε και δείγματα, αλλά ευτυχώς απετράπη η ανταπόκρισή της στο βασικό αίτημα να καταβάλει ποσό 9.500 € για έκδοση του επίμαχου πιστοποιητικού ισχύος, όπως τους ενημέρωσαν, 5 ετών.

Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι:

GOLDEN MANGO (GMNG) INTERNATIONAL CO. LIMITED

Address: Room 606, 6/F, Hollywood Centre, No. 77-91 Queen’s Road West, Sheung Wan, Hong Kong

Company number: 1725469, VAT number 1725469, Email: [email protected]; [email protected], Website: http://dealsmartsales.com/

Director: Noufal Rizwan Kozhipurath Razack, www.dealsmartsales.com, Tel. +14409412962

Skype: live:.cid.80ab08f7212526f3

Έχοντας κάνει σχετική έρευνα σε εδώ επιμελητήρια δεν εντοπίσαμε στοιχεία για την εν λόγω εταιρεία και τους ενημερώσαμε για την προσπάθεια εξαπάτησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα Agora”.

 Μεταρρύθμιση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο από 1η Αυγούστου 2023

 Κατόπιν ενημέρωσης από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων από την Πρεσβείας μας στο Λονδίνο, μας πληροφορούν για το νέο τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για όλα τα αλκοολούχα προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για την αύξηση των συντελεστών του με βάση τον πληθωρισμό, που θα εφαρμόσει το Η.Β. από 1η Αυγούστου 2023. Το μέτρο εισάγει επίσης δύο νέες ελαφρύνσεις και μεταβατικές ρυθμίσεις για ορισμένα αμπελο-οινικά προϊόντα.

Η εν λόγω νομοθεσία, που εισήχθη με το εαρινό οικονομικό προϋπολογισμό του 2023 (15 τρχ) θα αντικαταστήσει τις ισχύουσες διατάξεις του Alcoholic Liquor Duties Act (ALDA) σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα προϊόντα. Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, το νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο είχε τεθεί σε διαβούλευση από τον Οκτώβριο του 2021, υιοθετεί απλούστερη προσέγγιση, με σκοπό όλα τα προϊόντα χαμηλότερης περιεκτικότητας να πληρώνουν μικρότερο φόρο και με απώτερο στόχο την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-alcohol-duty-rates/alcohol-duty-rate-changes

Ενημερωτική εκδήλωση για την αγορά της Κροατίας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ως μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, προτίθεται να διοργανώσει μια διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για την αγορά της Κροατίας και τις ευκαιρίες που αυτή παρουσιάζει για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ομιλητής θα είναι ο κος  Χαροκόπος, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ. Οι κλάδοι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:

Τρόφιμα, Δομικά υλικά, Κλάδος Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής

Γενικότερα, αναμένεται ότι η πρόσφατη είσοδος της Κροατίας σε ευρωζώνη και χώρο Schengen θα διευκολύνει τις συναλλαγές με την Ελλάδα.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesgMc28-h1GfDDOJ8CNRulXo0yaDYorQi2Ou_G8ITFUUAW4w/viewform 

και θα επανέλθουμε με πληροφορίες για την ημέρα και την ώρα της εκδήλωσης. Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 7/4/2023.

Στοιχεία επικοινωνίας :

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Γ. Σφυράκη: 2103680878, Mail: [email protected]

ΣΒΕ : Πρόσκληση για συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Circular Economy B2B@FORWARD GREEN» | 8-9/6/2023

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas, σας καλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β), η οποία διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τη HELEXPO Α.Ε. στο πλαίσιο της 1η Διεθνούς Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας, Forward Green (FG Expo).

Οι ελληνικές επιχειρήσεις εκθέτες και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συναντήσεις (Β2Β) την Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Ιουνίου και ώρα 11:00 – 18:00 σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στον ημιώροφο του περιπτέρου 15  μέσα στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ.

Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται σε εταιρίες, φορείς, οργανισμούς και κυβερνητικούς παράγοντες που υιοθετούν σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης πρώτων υλών, δομικών υλικών, τεχνολογιών, ενέργειας, ανακύκλωσης και συσκευασίας, οι οποίες μέσα από καινοτόμες λύσεις και έξυπνες συνεργασίες, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, στην αύξηση της βιωσιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, δημιουργώντας παράλληλα, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε θα πρέπει να υποβάλλετε το επιχειρηματικό σας προφίλ στην πλατφόρμα επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Match στον ακόλουθο σύνδεσμο. (https://circular-economy-b2bforward-green-fair.b2match.io/)

Στη φόρμα εγγραφής, θα πρέπει να ορίσετε με ακρίβεια το προφίλ της επιχείρησής σας και το είδος της συνεργασίας που θέλετε να δημιουργήσετε. Η λεπτομερής περιγραφή του επιχειρηματικού προφίλ είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αυξάνει την πιθανότητα να κανονίσετε συναντήσεις «B2B» με άλλους συμμετέχοντες. Όσο πιο γρήγορα γίνει η εγγραφή, τόσο περισσότεροι ξένοι συνεργάτες θα μπορούν να δουν την προσφορά της εταιρείας σας.

Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να δείτε τα προφίλ των άλλων εταιρειών και να επιλέξετε επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, και το πιο αποτελεσματικό «matching», παρακαλούμε όπως προσθέσετε τουλάχιστο ένα «Marketplace item» στο προφίλ σας (π.χ. Product / Service / Request).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Νικολέτα Μουρατίδου στο [email protected]

 Διοργάνωση διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδου “Canada IOOC”

Κατόπιν ενημέρωσης που λάβαμε από την διοργανώτρια εταιρεία, μέσω του Προξενείου μας στον Καναδά,  σας προωθούμε πληροφορίες σχετικώς με την διοργάνωση του διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδου, ως εξής: με την “CIOOC Canada International Olive Oil Competition”.

Eπωνυμία  CIOOC Canada International Olive Oil Competition

Ιστοσελίδα                    https://canadaiooc.com  

Διοργανώτρια εταιρεία                   CONFEXPO GLOBAL SINGLE MEMBER P.C.

Δελφών 97, Γλυφάδα

Στοιχεία επικοινωνίας [email protected]

τηλ. +44 208 359 1398

Προθεσμία εγγραφής εταιρείας   30/04/2023

Προθεσμία αποστολής δειγμάτων                   10/05/2023, ώρα 17:00

Προσφορά εφημερίδας “Rheinischer Spiegel” για δωρεάν προβολή ελληνικών προϊόντων με παρουσία στη Γερμανία

Από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας λάβαμε την κάτωθι ενημέρωση :

Η καθημερινή εφημερίδα „Rheinischer Spiegel“ με έδρα την πόλη Viersen της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ανακοίνωσε, ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2023 θα διαθέτει δωρεάν χώρο για την προβολή ελληνικών προϊόντων, που είναι διαθέσιμα στη γερμανική αγορά (https://rheinischer-spiegel.de/rheinischer-spiegel-startet-aktion-zur-foerderung-griechischer-unternehmen-im-deutschen-markt/

Σε επικοινωνία μας με τη σύνταξη της προαναφερόμενης εφημερίδας πληροφορηθήκαμε, ότι η πρωτοβουλία αφορά καταρχάς σε προϊόντα διατροφής, αλλά ότι είναι ανοικτή και για τα υπόλοιπα ελληνικά προϊόντα με παρουσία στη Γερμανία, καθώς επίσης και για τουριστική προβολή της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το άρθρο αναφέρει:

«Από τον Ιανουάριο του 2023 και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η καθημερινή εφημερίδα «Rheinische Spiegel» θα προσφέρει στους Έλληνες επιχειρηματίες διαφόρων ειδών δυνατότητες δωρεάν διαφήμισης, προκειμένου προβληθούν στη γερμανική αγορά. Από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, η Rheinischer Spiegel θα ξεκινήσει αρχικά με μια καμπάνια με δωρεάν διαφημιστικό χώρο στην αρχική σελίδα της…..

Διατίθεται χώρος διαφήμισης αξίας € 600 διάρκειας ενός μήνα. Στόχος είναι η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και

Ελλάδας, η προώθηση του διαλόγου και η προώθηση ενός δικτύου εντός των δύο χωρών και όχι μόνο.

Οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με προϊόντα που είναι διαθέσιμα στη Γερμανία. Ο δωρεάν διαφημιστικός χώρος, που προσφέρεται, έχει μέγεθος (728 pixel (πλάτος) x 180 pixel (ύψος) με σύνδεσμο στον ιστότοπο της διαφημιζόμενης εταιρείας. Εάν υποβάλουν αίτηση περισσότερες εταιρείες και δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος, τότε αποφασίζει η εφημερίδα (σ.σ. για το ποια εταιρεία θα προβληθεί). Η διαφήμιση θα δημιουργείται από τις επιλεγμένες εταιρείες και θα διατίθεται ως αρχείο jpg. Η αίτηση είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Η πρωτοβουλία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023». Το γραφείο μας είναι διαθέσιμο για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση από την κα Φρίντα Γεωργίου (Σύμβουλος ΟΕΥ Β’) Tel 0049 211 68785015-16 , Fax 0049 211 68 78 50 33 , e mail : [email protected]

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Προτροπή για παροχή εκπτώσεων από εμπορικούς συλλόγους προς τα μέλη του

Κατόπιν αιτήματος του προεδρείου του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής, γνωστοποιούμε προς τους εμπορικούς συλλόγους και σωματεία του,  την δυνατότητα για παροχή εκπτώσεων στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προς τις πολύτεκνες οικογένειες του νομού μας. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να προσφέρουν οποιαδήποτε έκπτωση προς τα μέλη του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής, μπορούν να επικοινωνήσουν στο e mail του Συλλόγου: [email protected], ή στα τηλέφωνα του συλλόγου 23710-24296 καθώς στο τηλέφωνο της προέδρου κας Ιφιγένειας Κυριάκου 6977918688.

 Στις συγκυρίες και στις σκληρές προτεραιότητες των αναγκών που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση, θεωρούμε καθήκον και υποχρέωση όλων μας να σταθούμε με στοργή δίπλα και να αντιμετωπίσουμε με γενναιοδωρία τα προβλήματα των πολύτεκνων οικογενειών.  Οι πολύτεκνες οικογένειες, ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο, έχουν μεγάλη και άμεση ανάγκη, διότι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους έξοδα. Ο καθένας από τη μεριά του, ας συνεισφέρει στο βαθμό που μπορεί στην ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών του νομού μας.

Εκπτωτική «Κάρτα Εργασίας» από τον Σύλλογο εργαζομένων καθαριότητας Νομού Χαλκιδικής

 Η εκπτωτική «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δημιουργήθηκε από ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα που πιστεύουν στην συσπείρωση των ιδιωτικών υπαλλήλων ως καταναλωτών, για να έχουν κέρδος από τις καθημερινές τους αγορές.  Για την υλοποίηση των παραπάνω δημιουργήθηκε η πλατφόρμα kartaergasias.gr η οποία εφαρμόζει ένα δίκαιο πρωτοποριακό & καινοτόμο σύστημα εκπτώσεων και προσφορών με πλήρη διαφάνεια, όπου όλα τα μέλη της κερδίζουν από αυτά που αγοράζουν καθημερινά.

 Δημιουργήσαμε την «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και μέσα από την ιστοσελίδα kartaergasias.gr που μπαίνει σε λειτουργία από 1 Φεβρουαρίου 2023, προσκαλούμε τις επιχειρήσεις του νομού που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την προσπάθειά μας, να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής, καταχωρώντας μία έκπτωση ή προσφορά για τα μέλη του συλλόγου μας.

Ως κοινότητα εργαζομένων – καταναλωτών με χιλιάδες μέλη, η «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προσφέρει εκπτώσεις και προνόμια τόσο στους καταναλωτές όσο και σε εσάς ως συμβεβλημένη επιχείρηση. Τα μέλη επωφελούνται από τις εκπτώσεις και τις προσφορές σας με κάθε αγορά και εσείς, ως συμβεβλημένη επιχείρηση διαφημίζεστε σε ευρεία κλίμακα, αποκτάτε νέους πελάτες και τα μέλη μας, σάς αναζητούν ενεργά, επειδή από εσάς λαμβάνουν εκπτώσεις και προσφορές. Περισσότερες πληροφορίες για την εκπτωτική «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» καθώς και για την αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στο εκπτωτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής .

1ο Διαβαλκανικό Δίαθλο – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 29-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Το 1ο Διαβαλκανικό Δίαθλο( Mountain Bike 32 km – Running 5km,10km,21km και Παιδικό τρέξιμο 1-2 km) θα διεξαχθεί στον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, το διήμερο Σάββατο – Κυριακή 29-30 Απριλίου 2023 με την Συνδιοργάνωση του Δήμου Κασσάνδρας, της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης ” ΘΕΡΜΑΛΙΑ” με έδρα την Χανιώτη και του Τουριστικού Γραφείου JK Travel, σε συνεργασία – υποστήριξη, με την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας ( ΚΕΔΗΚ ), το Επιμελητήριο Χαλκιδικής , την εταιρία Διοργάνωσης Αθλητικών εκδηλώσεων Racesystem και των χορηγών που συμμετέχουν για την εκδήλωση αυτήν.

Οι επίσημες ιστοσελίδες των αγώνων μαζί με τις Δηλώσεις συμμετοχής τόσο στην ελληνική έκδοση όσο και στην Αγγλική έκδοση είναι τα παρακάτω:

Ελληνική έκδοση

https://racesystem.gr/…/1o-diavalkaniko-diathlo…/

Αγγλική έκδοση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΓΩΝΑ

Συμμετέχουμε όλοι, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας για καλό σκοπό !!!!

Μέρος των εσόδων των αγώνων, θα διατεθούν για την στήριξη ευπαθών Συμπολιτών μας που έχουν μεγάλη ανάγκη !!!!

1, Αν κάποιος συμμετέχει και στα 2 αγωνίσματα Ορεινή Ποδηλασία + ΗμιμαραθώνιοΤρέξιμο 21 χλμ, καταβάλουν παράβολο αξίας 20 € ανά αγώνισμα . Σύνολο 40 ευρώ

2, Αν κάποιος συμμετέχει ΜΟΝΟ στο αγώνισμα Ορεινή Ποδηλασία 32 χλμ καταβάλουν παράβολο αξίας 30 €

3, Αν κάποιος συμμετέχει ΜΟΝΟ στο αγώνισμα ΗμιμαραθώνιοΤρέξιμο 21 χλμ, καταβάλουν παράβολο αξίας 30 €

4, Αν κάποιος συμμετέχει ΜΟΝΟ στο αγώνισμα Τρέξιμο 5 ή 10 χλμ , καταβάλουν παράβολο αξίας 15€

5, Ο παιδικός αγώνας 1 km ΔΩΡΕΑΝ ( μέχρι και 6η Δημοτικού )

6, Ο παιδικός αγώνας 2 km ΔΩΡΕΑΝ ( μέχρι και 3η Γυμνάσιου)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

Ο αγώνας διεξάγεται με τους όρους – κανονισμούς των Διοργανωτών και της επιτροπής διοργάνωσης Αγώνα.

– Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές καθώς θα επιδείξουν βεβαίωση ιατρική καλής υγείας

– Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική για όλους τους αγωνιζόμενους.

– Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορά αθλητικού εξοπλισμού ατυχήματος κλπ

ΕΠΑΘΛΑ:

Για κάθε αγώνα θα υπάρχουν στους τρεις πρώτους Αθλητές Κύπελλο , Μετάλλιο και δίπλωμα Ανδρών , Γυναικών εφόσον συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών (Δεκαπέντε άτομα ανά αγώνισμα ) και όλοι θα πάρουν αναμνηστικό Δίπλωμα Συμμετοχής

Προσεχώς νεώτερη ανακοίνωση και περισσότερες λεπτομέρειες των αγώνων…

Εκ του Οργανωτικού των αγώνων.

Ταμείο Ανάκαμψης: Αίτημα για πρόσθετους δανειακούς πόρους 5 δις ευρώ κατέθεσε η Ελλάδα

Αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη διεκδίκηση επιπλέον δανειακών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του REPowerEU, υπέβαλε σήμερα, Πέμπτη (30/3), ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Το REPowerEU είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει ως σκοπό να καταστήσει την Ευρώπη ανεξάρτητη από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, πολύ πριν από το 2030, υπό το πρίσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Είναι ένα σχέδιο για:

–    την εξοικονόμηση ενέργειας

–    την παραγωγή καθαρής ενέργειας

–    τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού μας

Τα 5 δισ. ευρώ θα αξιοποιηθούν, πρωτίστως, για τη χρηματοδότηση ενεργειακών, ιδιωτικών επενδύσεων -μέσω δανείων και κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Το αίτημα υποβλήθηκε δεδομένης της επιτυχούς πορείας του δανειακού προγράμματος του «Ελλάδα 2.0».

Δωρεάν διάθεση της ψηφιακής υπογραφής εξασφαλίζει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για τα μέλη του!

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, διευρύνει τις υπηρεσίες του και διαθέτει δωρεάν για τα μέλη του την ψηφιακή υπογραφή, μια σύγχρονη υπηρεσία, που επικυρώνει την αυθεντικότητα του αποστολέα και την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου.

Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής μεταξύ άλλων είναι, η νομική της ισχύ, που είναι ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, η μείωση του κόστους, η εξοικονόμηση χρόνου, η κατάργηση της “φυσικής αρχειοθέτησης”, η διασυνοριακή της ισχύ για επιχειρήσεις με εξωστρέφεια, η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ελληνικού Δημοσίου και πολλά άλλα.

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής των επιχειρήσεων – μέλος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής είναι:

•                   Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

•                   Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η ψηφιακή υπογραφή που παρέχεται από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και άλλα Επιμελητήρια της χώρας, είναι  Remote Signing (απομακρυσμένης διαχείρισης – άυλη) και η απόκτησή της γίνεται απλά με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη, (ψηφιακά ή απομακρυσμένα), η ολοκλήρωση της έκδοσης είναι άμεση.

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου εδώ: services.businessportal.gr

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ήταν από τα πρώτα της χώρας που ολοκλήρωσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ για την νέα αυτή υπηρεσία ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης δήλωσε :”Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής αποδεικνύει καθημερινά και έμπρακτα την προσήλωσή του στην πρόοδο και την υιοθέτηση πρακτικών και εργαλείων που διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις επιτρέπουν να αναπτύσσονται απερίσπαστες από πρακτικά εμπόδια.  Χτίζουμε μαζί και με όραμα το μέλλον όλων των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής.”  

Σε λειτουργία η πλατφόρμα e-Επιμελητήριο (Επιμελητήριο Χαλκιδικής)

Κάπως έτσι ξεκινάει το δικό μας e-chamber και οι ψηφιακές υπηρεσίες μας γίνονται προσβάσιμες στα μέλη μας από την οθόνη του υπολογιστή τους! Εξοικονόμηση σε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες και μπορούν να ζητήσουν τα μέλη μας με σύνδεση με κωδικούς ΓΕΜΗ είναι:

– Πιστοποιητικό Εγγραφής

– Πιστοποιητικό Διαγραφής

– Έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής

– Θεώρηση εξαγωγικών εγγράφων

– Μπορούν επίσης να πληρώσουν την ετήσια συνδρομή του Επιμελητηρίου

Επίσης με σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς TAXIS μπορούν να ζητήσουν:

Πιστοποιητικό ιστορικού μέλους

Όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης “Το e-Επιμελητήριο είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να πραγματοποιούν σε ελάχιστο χρόνο όλες τις απαραίτητες διαδικασίες από το χώρο εργασίας τους. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα δείχνουν ότι έχει μειωθεί κατά 90% η προσέλευση στο Επιμελητήριο”

Συνδεθείτε για τις υπηρεσίες του e-chamber εδώ: https://epihal.echamber.gr/welcome/index

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προστατεύει τα μέλη του

Συμφωνία με εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων υπέγραψε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, για την παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών στα μέλη του, που σχετίζονται με την συναλλακτική συμπεριφορά (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις). Στην ανωτέρω συμφωνία προχώρησε το Επιμελητήριο, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του και στην προσπάθειά του να προστατέψει και να προασπίσει τις επιχειρήσεις – μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου.

Τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν εντελώς δωρεάν, συμπληρώνοντας μια φόρμα εντύπου, να ζητάνε πληροφορίες αναγράφοντας την επωνυμία, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου πελάτη τους. Το συμπληρωμένο  έντυπο θα το μεταβιβάζουν στη συνέχεια στο Επιμελητήριο μέσω e mail , και το Επιμελητήριο, από τη στιγμή που θα μεταβιβάσει το αίτημά του μέλους του στην εταιρία, θα απαντάει σε αυτά, άμεσα, με e mail. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες που θα  λαμβάνουν τα μέλη από το Επιμελητήριο, είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται μόνο για ενδοεπιχειρησιακή χρήση. Το έντυπο (Εντολή Ζήτησης) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο παρακάτω link :

Ψηφιακές υπηρεσίες

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις έχει αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες με σύγχρονες υψηλής προστιθέμενης αξίας, τις οποίες παρέχει δωρεάν σε όλα τα μέλη του, με στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων. 

Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες:

1. Ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη (www.filoxeno.com) που υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια, αλλά και στην Τοπική Τουριστική Πύλη που ετοιμάζεται. Αφορά καταλύματα ή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις διασκέδασης, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων, τοπικών προϊόντων κ.ά.  Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής προσφέρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (e-booking) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά μπορεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από την Τουριστική πύλη.

2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr .

3. Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερωμένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν. 

4. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε απλά την παρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpv67i80cLDycq21aBSzV3aTMefjOvf3C_RoUbXzVxt2XNkQ/viewform.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τηλ.: 2371024200 – 24300, e-mail: [email protected].

Νέα ψηφιακή υπηρεσία : Ζήτηση & προσφορά εργασίας

To Επιμελητήριο Χαλκιδικής αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου της Οικονομίας, αναγνωρίζει τη μεγάλη ανάγκη και αδυναμία των επαγγελματιών στην εξεύρεση προσωπικού. Εγκαινιάζει λοιπόν, στην επίσημη ιστοσελίδα του την προσφορά και ζήτηση εργασίας.

Σε ένα περιβάλλον απλό στη χρήση, όσοι αναζητούν ή προσφέρουν εργασία μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους και να αναρτήσουν την αγγελία τους.

Μπορείτε να κάνετε τις καταχωρήσεις σας εδώ: https://career.epihal.gr/job-listing

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στέκεται δίπλα στους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, αλλά και σε αυτούς που αναζητούν εργασία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και της αγοράς προσφοράς εργασίας.

Οι διευθύνσεις e-mail του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής άλλαξαν.

Στόχος μας είναι η καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των μελών. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής διαχωρίστηκαν ανά υπηρεσία, ενώ έχει προστεθεί σε αυτά και η νέα κατάληξη -epihal.gr.

Η αλλαγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποτελεί μέρος από μια σειρά ενεργειών, που στόχο έχουν την ανανέωση της εταιρικής εικόνας και την αναβάθμιση της επικοινωνίας με το Επιμελητήριο.

Βρείτε παρακάτω όλα τα νέα e-mail που μπορείτε να χρησιμοποιείτε από εδώ και στο εξής.

•                   Συναλλαγές για Ατομικές Επιχειρήσεις, Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου, Συνδρομές, Πιστοποιητικά Καταγωγής: [email protected]

•                   Συναλλαγές  για ΟΕ – ΕΕ – ΥΜΣ : [email protected]

•                   Συναλλαγές  για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ : [email protected]

•                   Συναλλαγές για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές: [email protected]

•                   Δημόσιες σχέσεις & Γραφείο Προέδρου: [email protected]

•                   Ενημέρωση & πληροφόρηση από τον Ειδικό Σύμβουλο: [email protected]

•                   Συναλλαγές που αφορούν τις προμήθειες του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: [email protected]

•                   Διοικητικός Προϊστάμενος: [email protected]

•                   Οποιαδήποτε άλλο ζήτημα ή συναλλαγή: [email protected]

Μείνετε συνδεδεμένοι με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και στα social networks: facebook | linkedin| instagram

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για διαγραφή από την λίστα ενημέρωσης μας ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ή στείλτε απαντητικό e-mail στο [email protected] με το παραπάνω κείμενο ως θέμα.